НАШІ ВИДАННЯ
Кібервійна та безпека об'єктів критичної інфраструктури
В книзі розкриті та проаналізовані питання створення національної системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури для протидії гібридним загрозам в умовах стрімкого зростання кіберризиків для функціонування критичної інфраструктури.
Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки
Представлений практичний посібник є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та приведені технології забезпечення кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних та приватних структур в епоху четвертої промислової революції – Індустрії 4.0.
Кібертероризм
В посібнику приведені ефективні системні заходи протидії кібертероризму та забезпечення кібербезпеки критично важливих об'єктів інфраструктури, державних та приватних підприємств в епоху цифрової економіки.
Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній
В посібнику вперше системно проаналізовано загрози безпеці держави, суспільства, бізнесу та особистості у кіберпросторі в епоху глобальної цифровізації, в т.ч. кіберзлочини як окремий вид кіберзагроз, та запропоновані технології протидії та боротьби з ними.
Кібербезпека цифрової економіки для власників бізнесу
Впровадження технологій цифрової економіки вносить кардинальні зміни в побудову бізнесу, створюючи при цьому як величезні можливості, так і загрози кібербезпеці.
Мета посібника - допомогти власнику компанії відповісти на питання, чи впроваджені в його компанії необхідні заходи з організації ефективної системи кібербезпеки та управління інцидентами кібербезпеки?
Управління ризиками в компаніях і банках
Посібник охоплює проблемні питання застосування сучасної теорії управління ризиками: виявлення і аналіз ризику, методи та інструменти управління ризиком, організацію попереджувальних заходів тощо.
Кібертероризм: інформаційні війни і безпека
Мета посібника - привернути увагу до проблеми, пов'язаної з кібертероризмомі захистом державних і корпоративних інформаційних ресурсів, персональних даних громадян, а також демонстрації маштабу розповсюдження і необхідності першочергового рішення зазначеної проблеми.
Кібертероризм і інформаційна безпека держави
Мета посібника - аналіз проблеми кібертероризму в державному масштабі.
Сучасні загрози безпеці компаній і банків
Умови ринкової економіки, в яких провадять свою діяльність вітчизняні компанії і банки, в значній мірі є невизначенними і непередбачуваними. Так, умови конкуренції не завжди відповідають моральним і правовим нормам. В цьому посібнику колектив експертів ТОВ "Консалтингова компанія "СІДКОН" розглянув актуальні загрози безпеці компаній/банків і представлені рекомендації щодо побудови ефективної системи безпеки, яка забезпечить захист бізнес-структур від зовнішніх та внутрішніх загроз.