НАШІ ВИДАННЯ
Енергетичні війни і політики безпеки об'єктів ядерної енергетики
У книзі глибоко і системно розкриті питання ролі атомної енергетики у сучасному світі; міжнародно-правові основи забезпечення безпеки та надійності об’єктів ядерної енергетики; роль найбільших міжнародних організацій у формуванні глобальної ядерної безпеки; загальні (глобальні) нормативні документи та міжнародні стандарти з безпеки ядерної енергетики, а також питання забезпечення кібербезпеки критичної інфраструктури об'єктів ядерної енергетики.
Енергетичні війни як загроза національній безпеці держав Євросоюзу
У книзі глибоко і системно розкрита проблема енергетичних війн та їх наслідків, а також енергетичної безпеки:
структура світового ринку енергетики в сучасних умовах, технології «лобіювання» провідними світовими енергетичними гравцями проектів в енергетичній сфері як фактори перерозподілу ділового та політичного впливу в світі, проблеми глобальної енергетичної безпеки та можливі шляхи їх вирішення
Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека
У виданні розкриті питання щодо обігу криптовалюти, історії та особливостей становлення, правового статусу та державного регулювання ринку віртуальних активів, сфер застосування технології блокчейн, ризиків операцій з криптовалютами, загроз застосування криптовалют для легалізації злочинно здобутих доходів, управління ризиками, пов'язаними з технологією блокчейн у новій парадигмі цифрової трансформації економіки, тощо.
Кібервійни, кібертероризм, кіберзлочинність (концепції, стратегії, технології)
В книзі розкриті питання щодо основних концепцій, технологій та стратегій кібервійн, асиметричних, гібридних, мережевих, інформаційних війн, засад теорії проведення спеціальних інформаційних операцій, проблем та перспектив застосування кіберзброї в сучасній мережевій війні, загроз застосування штучного інтелекту, теоретико-правових аспектів кібертероризму, напрямів та способів використання кіберпростору в терористичних цілях, нових викликів і стратегій протидії кіберзлочинності.
Кібервійна та безпека об'єктів критичної інфраструктури
В книзі розкриті та проаналізовані питання створення національної системи безпеки та стійкості критичної інфраструктури для протидії гібридним загрозам в умовах стрімкого зростання кіберризиків для функціонування критичної інфраструктури.
Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки
Представлений практичний посібник є першим українським виданням, в якому акумульовані теоретичні знання та практичний досвід, системно розкриті питання та приведені технології забезпечення кібербезпеки в процесі цифрової трансформації державних та приватних структур в епоху четвертої промислової революції – Індустрії 4.0.
Кібертероризм
В посібнику приведені ефективні системні заходи протидії кібертероризму та забезпечення кібербезпеки критично важливих об'єктів інфраструктури, державних та приватних підприємств в епоху цифрової економіки.
Кібербезпека та ризики цифрової трансформації компаній
В посібнику вперше системно проаналізовано загрози безпеці держави, суспільства, бізнесу та особистості у кіберпросторі в епоху глобальної цифровізації, в т.ч. кіберзлочини як окремий вид кіберзагроз, та запропоновані технології протидії та боротьби з ними.
Кібербезпека цифрової економіки для власників бізнесу
Впровадження технологій цифрової економіки вносить кардинальні зміни в побудову бізнесу, створюючи при цьому як величезні можливості, так і загрози кібербезпеці.
Мета посібника - допомогти власнику компанії відповісти на питання, чи впроваджені в його компанії необхідні заходи з організації ефективної системи кібербезпеки та управління інцидентами кібербезпеки?
Управління ризиками в компаніях і банках
Посібник охоплює проблемні питання застосування сучасної теорії управління ризиками: виявлення і аналіз ризику, методи та інструменти управління ризиком, організацію попереджувальних заходів тощо.
Кібертероризм: інформаційні війни і безпека
Мета посібника - привернути увагу до проблеми, пов'язаної з кібертероризмомі захистом державних і корпоративних інформаційних ресурсів, персональних даних громадян, а також демонстрації маштабу розповсюдження і необхідності першочергового рішення зазначеної проблеми.
Кібертероризм і інформаційна безпека держави
Мета посібника - аналіз проблеми кібертероризму в державному масштабі.
Сучасні загрози безпеці компаній і банків
Умови ринкової економіки, в яких провадять свою діяльність вітчизняні компанії і банки, в значній мірі є невизначенними і непередбачуваними. Так, умови конкуренції не завжди відповідають моральним і правовим нормам. В цьому посібнику колектив експертів ТОВ "Консалтингова компанія "СІДКОН" розглянув актуальні загрози безпеці компаній/банків і представлені рекомендації щодо побудови ефективної системи безпеки, яка забезпечить захист бізнес-структур від зовнішніх та внутрішніх загроз.