Новости

Доцільність розробки концепції безпеки компаній з позицій ризик-менеджменту

У зв'язку з отриманням України статусу кандидата на вступ до ЄС, пильна увага у вітчизняних компаніях (банках) почала приділятись вивченню міжнародних стандартів, методів та засобів щодо управління ризиками та забезпечення безпеки діяльності. Незважаючи на відсутність міжнародних стандартів ISO, безпосередньо присвячених питанням забезпечення безпеки корпоративних підприємств, деякі з цих стандартів (щодо інформаційної безпеки суб’єктів господарювання та управління ризиками) можна успішно застосувати у процесі розробки та втілення на практиці комплексної системи забезпечення безпеки компаній (банків).

LinkedIN