Перелік документів, що регулюють питання кібербезпеки в Україні.

I. Законодавчі та концептуальні акти:

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».» читати

Указ Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про стратегію кібербезпеки України».» читати

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».» читати

Закон України «Про інформацію».» читати

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».» читати

Закон України «Про державну таємницю».» читати

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».» читати

Доктрина інформаційної безпеки.» читати

Закон України «Про національну безпеку України».» читати

Стаття 15 КУ. Контроль за законністю заходів із кібербезпеки України.» читати

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки.» читати

II. Державні стандарти України:

Державний стандарт симетричного шифрування інформації «Калина» (ДСТУ 7624: 2015).» читати

Державний стандарт хешування «Купина» (ДСТУ 7564: 2014).» читати

ДСТУ 4145: 2002 – електронний цифровий підпис на еліптичних кривих.» читати

III. Міжнародні стандарти:

ISO 27001 – Системи управління інформаційною безпекою.» читати

ISO 27002 – Практичні правила управління інформаційною безпекою.» читати

ISO 27032 – Інформаційні технології. Методи захисту.» читати

ISO 27035 – Управління інцидентами.» читати

ISO 22301 – Системи управління неперервністю бізнесу.» читати

ISO 31000 – ризик-менеджмент.» читати

IV. Галузева стандартизація кібербезпеки України:

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».» читати

Меморандум про взаємодію та співробітництво в сфері кібербезпеки та кіберзахисту, спрямовану на попередження, виявлення, ефективне реагування та протидію актуальним кіберзагрозам, підвищення рівня інформаційної безпеки та ситуаційної обізнаності у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.» читати

Серія стандартів захисту критичної інформаційної інфраструктури NERC.» читати

Постанова №95 «Про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України».» читати

Постанова правління НБУ «Про затвердження Положення про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах».» читати

Постанова правління НБУ «Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки».» читати

Постанова правління НБУ «Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України».» читати

V. Інші нормативні документи:

Резолюція ООН від 21.12.2009 » читати

Резолюція ООН від 19.12.2001 » читати

Резолюція ООН від 04.12.1998 » читати

Про боротьбу з тероризмом. Верховна Рада України. Закон від 20.03.2003 No. 638-IV » читати

Окинавская Хартия от 22.07.2000 » читати

Конвенция Совета Европы от 23.11.2001 о Киберпреступности » читати

Закон Украины от 25.06.1993 3322-XII о научно-технической информации » читати

Закон Украины от 25.04.2013 230_2013 концепция борьбы с терроризмом » читати

Закон Украины от 18.11.2003 1280-IV о телекоммуникациях » читати

Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 27.01.1977 » читати

Декларация совещания министров восьмерки в Оттаве от 12.12.1995 » читати

Декларация комитета министерства совета европы от 07.05.1999 на 104 сессии в Будапеште » читати