"ЛІГА ПРОТИДІЇ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ" допомагає:

  • Розробити комплексні системи безпеки організацій

Даний напрямок включає в себе такі сектори, як системний аналіз рівня безпеки на підприємстві , управлінський і кадровий консалтинг, інформаційне забезпечення та юридичну підтримку. Якісна відмінність даного продукту - при його реалізації використовується весь комплекс заходів, спрямованих на забезпечення безпеки, - від визначення "дірок" в системі безпеки до вироблення підкріплених практикою механізмів нівелювання та попередження загроз.

  • Провести прикладні аналітичні дослідження "Інформаційні війни: ідентифікація та методи протидії"

Особливістю цього продукту є те, що зазначена тема вивчається виключно експертними методами, в підготовці досліджень задіяні професіонали найвищого рівня, а звіти і прогнози на 90-95% відповідають реальним показникам. Унікальні технології ідентифікації загроз дозволяють не тільки визначити основних учасників інформаційних воєн, але і виробити заходи активної протидії подібним атакам.

  • Вивчити контрагентів, партнерів і конкурентів на предмет застосування ними інформаційних методів недобросовісної конкуренції (чутки, поширення недостовірної інформації і т.д.)

Отримання актуальної інформації на тему, що розглядається, а також відомостей щодо реальних «замовників» дій, пов'язаних з недобросовісною конкуренцією, використовуваних методів, каналів, витрат і т.п.

  • Ідентифікувати і нівелювати канали витоку конфіденційної інформації в організації

Пріоритетна увага приділяється електронним каналам витоку (дії хакерів, стійкість електронних ресурсів, сайту, робочої мережі), а також визначенню можливих інсайдерів та одержувачів інформації конфіденційного характеру.

  • Провести прикладні аналітичні дослідження "Ідентифікація інформаційних сценаріїв деструктивного характеру в Україні та аналіз їх наслідків"

У даному дослідженні надається вичерпна інформація щодо механізмів і сценаріїв, які застосовуються в Україні закордонними джерелами впливу. Мета - визначити елементи інформаційних воєн, їх цілі, замовників, можливі наслідки як для країни в цілому, так і для різних секторів бізнесу.

  • Провести прикладні аналітичні дослідження "Методи протидії інформаційним та кібернетичним атакам в Україні"

Дані дослідження засновані на вивченні практики застосування кібератак у світі та особливостей аналізованого напрямку в Україні. Для формування рішень з протидії інформаційним війнам використовуються сучасні світові досягнення в галузі прикладної аналітики.

  • Провести аналіз найбільш поширених помилок персоналу, які призводять до інформаційних втрат

Основна мета запропонованих досліджень - показати "найпопулярніші" канали ненавмисного «зливу» конфіденційної інформації і виробити прикладні інструменти нівелювання подібних проблем. У дослідженні розглядаються такі напрямки, як робота з операційними системами (оновлення, антивіруси, фаєрволи і т.п.), характер присутності співробітників компанії (організації) в соціальних мережах, листування, користування програмами миттєвого спілкування, методи та практика використання знімних носіїв.