Ліга протидії кібертероризму та інформаційним війнам

Понеділок, 25 березня 2019 року

+38 (044) 220-29-82

"ЛІГА ПРОТИДІЇ КІБЕРТЕРОРИЗМУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМ ВІЙНАМ" – це об'єднання професіоналів найвищого рівня в галузі прикладної аналітики в секторі протидії кібертероризму та інформаційним війнам.

МІСІЯ: об’єднання громадян для здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення, захист та реалізація законних спільних інтересів та прав своїх членів у сфері протидії кібертероризму та інформаційним війнам.

МЕТА: сприяти встановленню балансу інтересів держави, суспільства і особистості при розробці державної політики протидії загрозам в кіберпросторі.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІГИ

Публічна діяльність

Для привернення підвищеної уваги суспільства, а також державних органів і комерційних компаній до проблем, пов'язаних із загрозами кібертероризму та інформаційних війн, Ліга організовує та проводить семінари, лекції, конференції, бесіди, круглі столи, інформаційні акції, виступи в ЗМІ, взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями в питаннях протидії кібертероризму та інформаційним війнам.

Аналітична робота

ЛІГА проводить щомісячні дослідження «Аналіз подій і тенденцій в сфері кібербезпеки».

Колектив експертів Ліги працює над випуском посібників, що охоплюють ключові питання кібертероризму та кібербезпеки в Україні та світі.

Консультаційна підтримка

Ліга залучає до вирішення проблем, пов’язаних з кібертероризмом та інформаційними війнами, досвідчених професійно підготовлених фахівців.

Ліга надає допомогу в підборі для кожної особи чи організації, що звернулася за допомогою, кваліфікованої групи експертів, які володіють професійними навичками, досвідом впровадження та ресурсами, необхідними для вирішення певної групи проблем.

Експерти Ліги у своїй діяльності застосовують як власні унікальні розробки, так і сучасні світові досягнення в сфері протидії кібертероризму та інформаційним війнам, які дозволяють максимально точно ідентифікувати загрози і виробити ефективні методи протидії цим явищам.